Choose the language 选择语言

Committee

Technical Program Chairs Youngsheng Ma Susan Nash    
Technical Program Co-Chairs Chengzao Jia Pingya Luo Shouwei Zhou Yuzhu Kang
Technical Program Committee Members Xuanxue Mo Shiyi Yuan Zhijun Jin Wenzhi Zhao
Yang Li Yunhua Deng Caineng Zou Zhiming Du
Chunhe Yang Jinzhou Zhao Shugen Liu Changsong Lin
Yunpeng Wang Xianmin Xiao Zhifei Liu  
Yitian Xiao
Exxon Mobil Research Center,USA
Michael Abrams
Imperial College London, UK
Tongwei Zhang
University of Texas at Austin, USA
Qinhong Hu
University of Texas at Arlington,USA
John Yilin Wang
The Pennsylvania State University, USA
Hairuo Qing
University of Regina, Canada
Jiashun Yu
Royal Society of New Zealand
Organizing Committee Chairs Shouwei Zhou Susan Nash    
Organizing Committee Co-chairs Jinzhou Zhao Shugen Liu Yitian Xiao  
Organizing Committee Members Hongde Chen Jianchun Guo Wen Zhou Junxing Cao
Qiang Luo Zhongquan Li Xiaoping Li Yong Li
Xiangjun Liu Shengxiang Long Mingcai Hou Xiao Guo
Zhengyuan Lu Ping Chen Xia Wang Xingzhi Wang
Xia Zhao Shipou Chen Xingguo Duan Hucheng Deng
Bing Deng Xuehua Chen Bo Ran Keke Huang
Jingqiang Tan Tongwei Zhang Qinhong Hu Hairuo Qing
Jiashun Yu      
OGGE General Secretary Hairuo Qing Xia Zhao Xiao Guo Zhengyuan Lu